กระเป๋าหนัง PU คืออะไร

PU = Polyurethane “ทุกวันนี้สิ่งที่อยู่รอบกายคนเรานั้น นอกจากผ้าซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้นำมาทำเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราไม่แพ้กัน” หนังซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเครื่องหนังนั้นมีอยู่หลายประเภทและหลาย คุณภาพ เราอาจจะไม่รู้ว่าในเครื่องหนังนั้น ๆ มิใช่มีเพียงหนังแท้ที่ได้มาจากหนังสัตว์ แต่ยังมีหนังที่ผลิตจากพลาสติกซึ่งมีลวดลายของหนังแท้เข้ามาทดแทนมากมาย และเข้ามามีส่วนสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องหนังให้ก้าวเดินไปและ เมื่อหนังแท้มีราคาค่อนข้างสูง และวัตถุดิบมีน้อยจึงทำให้ทุกวันนี้นิยมใช้หนังเทียมมาทดแทนหนังแท้จึงขอ อธิบายคร่าวๆ ดังนี้ หนังเทียมมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท หนังพียู หนังเซมิพียู และหนังพีวีซี แต่ในที่นี้เราจะมาพูดถึงหนังเทียมที่มีคุณสมบัติ การ สัมผัสเหมือนหนังแท้มากที่สุดและดีที่สุดในบรรดาหนังเทียมทั้งหมด นั่นก็คือ “หนังเทียมพียู” หนังเทียมประเภทพียู มีขั้นตอนการผลิตที่สะอาด ไร้มลพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์ จึงทำให้แม้กระทั่งของเล่นเด็กที่ขายกันในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเช่น ประเทศทางยุโรป ญี่ปุ่น อเมริกา ฯลฯ ใช้พลาสติกประเภทพียูเป็นวัตถุดิบในการผลิต แม้กระทั่งหนังเทียมพียูจะมีราคาสูงและมีอายุการใช้งานซึ่งจะเสื่อมและย่อย สลายไปเอง แต่ทุก ๆ คนก็ยังพึงพอใจในคุณภาพและเลือกใช้หนังเทียมพียูในสินค้าหลายประเภทที่มี อยู่ในท้องตลาดปัจจุบ้นนี้ และความต้องการก็ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการรณรงค์ต่อต้านการฆ่าสัตว์ หลายประเภทหรือการรณรงค์ต่อต้านมลภาวะสิ่งแวดล้อม ทั้ง 2 ปัจจัยเป็นแรงผลักดันให้ความต้องการของหนังเทียมพียูนี้สูงขึ้นทุกวัน
หนังเทียมพียูมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ แบบอบแห้ง dry process และแบบผ่านน้ำ wet process ซึ่ง แบ่งแยกตามรูปแบบของการผลิต หนังเทียมพียูแบบอบแห้ง Dry process มี 3 ชั้นคือ ชั้นสี ชั้นกาว และชั้นผ้า ในหนังเทียมพียูแบบผ่านน้ำ Wet process ก็มี 3 ชั้นเช่นเดียวกันแต่ในชั้นผ้านั้นจะนำไปโค๊ตหรือเคลือบด้วยเนื้อพียูก่อน เพื่อให้เนื้อสัมผัสเหมือนหนังแท้ยิ่งขึ้น ซึ่งในขั้นตอนการเคลือบหรือโค๊ตด้วยเนื้อพียูบนผ้านั้นต้องผ่านน้ำเพื่อ สร้างเนื้อพียู เครื่องเคลือบหรือโค๊ตพียูบนผ้าที่ต้องผ่านน้ำเรียกว่าเครื่อง Wet process ดังนั้นหนังเทียมพียูที่ใช้ผ้าที่ผ่านกรรมวิธีจากเครื่องนี้จึงเรียกว่า หนังเทียมพียูประเภท Wet process แต่ละประเภทของเครื่องหนังต้องการหนังเทียมพียูไปใช้งานในลักษณะแตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกชนิดของเนื้อพียูมาใช้งานจึงแตกต่างกัน เนื้อ PU มีด้วยกัน 3 ประเภทคือ Polycarbonate based PU, Polyether based PU และ Polyester based PU หนังเทียมที่เป็นประเภท Polycarbonate based PU นั้นจะมีอายุการใช้งานได้นานถึง 20 ปีและมีความทนกรดด่างสูง หนังเทียมที่เป็นประเภท Polyether based PU นั้นจะมีอายุการใช้งานได้นานถึง 7 ปีและมีความทนกรดด่างสูง หนังเทียมที่เป็นประเภท Polyester based PU นั้น เป็นที่นิยมที่สุดเหมาะสำหรับสินค้าแฟชั่นซึ่งประเภทนี้อยู่นานถึง 3-5 ปี มีความทนกรดด่างพอควร แต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งาน มีการใช้เนื้อพียูประเภทนี้มากจึงทำให้เนื้อพียูประเภทนี้ราคาไม่สูงนัก

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.